Miljönätverket BiodrivMitt huserar idag på biodrivmitt.se.

HÅLLBARA TRANSPORTER

När det gäller transport och klimatpåverkan så finns det många håll att angripa problemen från och det är viktigt att ta alla i beaktande. Varje liten sak är förstås positiv, men vill vi ha hållbara resultat så måste vi vara aggressiva.När det gäller transporter, som är ett av de största klimathoten, så måste man adressera såväl frågan om minskade utsläpp som frågan om miljövänliga drivkällor. Både fordonen och bränslena måste utvecklas. Sedan är det förstås positivt om man samtidigt kan minska både sträckor och tomma laster som kör omkring på vägarna. 

Utvecklingen är i full gång och varje år uppfinns bättre och effektivare transportrelaterade saker, men vi har fortfarande en lång väg att köra innan vi kan vila.

Bränslen

Sedan många decennier tillbaka är olja en av de mest eftertraktade naturtillgångarna på jorden. Det är för att oljan är det primära bränslet i transportfordon, men också för andra viktiga behov, som uppvärmning och elproduktion. När det gäller uppvärmning finns det idag gott om alternativ och utvecklingen går fort. Detsamma gäller elbranschen där vi ser innovativa lösningar utvecklas för en mer hållbar framtid. Med grön elektricitet i uttagen och snabb hjälp från elektriker i Norrköping kan vår planet, och också vi, leva längre och må bättre. I framtiden använder man förhoppningsvis bara förnybara energikällor för uppvärmning och el, och det är dit man hoppas kunna komma med transportbränslena också.

Biogas är ett alternativ och el är ett annat. Det bedrivs mycket forskning på förnybara energikällor och bränslen och det finns redan fullgoda alternativ som används i allt större utsträckning för varje år som går. Det billigaste och mest lättillgängliga är fortfarande olja - något som måste förändras. 

Fordon

Fordonen hänger förstås ihop med bränslena för varje fordon som skapas har redan skapats på ett visst sätt. Man kan inte ladda en lastbil med el som är gjord för att köra på bensin. Där måste fordonstillverkarna vara lite modigare och mer vidsynta. Ju fler fordon som tillgängliggörs för att köra på biogas, el och andra miljövänliga bränslen, desto mer kan dessa källor användas - och desto mindre olja bränns på vägarna.

Sedan vill man såklart också att fordonen ska bränna mindre och köra effektivare. Alla metoder för miljövänligare transporter måste anammas.

Du som vill jobba med transporter, bör börja med att ta körkort. En del av körkortet är risk 1 och risk 2, som är två obligatoriska delmoment som måste utföras. 

Hållbara hem

När du väl har bestämt för vilken värmepump du vill ha så rekommenderar vi att du låter en behörig elektriker eller VVS-montör installera den. Att installera värmepumpar är inget lätt uppdrag och det kräver sin yrkesman. Att installera den själv är inget vi uppmuntrar. Det finns många saker som kan gå fel och som därmed kan skapa problem i framtiden - både för ditt hus, ditt välmående och kanske framförallt för din ekonomi. Dessutom får du garanterat svårt att få ut något på försäkringen om du inte låtit en certifierad yrkesman installera värmepumpen. Elinstallationer i Uppsala kan du läsa mer om på elinstallationuppsala.se där du också kan be om offert eller ställa frågor.